Soru;

Serbest bölgede bulunan şirket Ar-Ge merkezi başvurusu yapabilir mi? Eğer başvuru yapılabiliyorsa serbest bölgede olmasına rağmen Ar-Ge merkezi destek ve teşviklerinden yararlanabilir mi?

Cevap;

Serbest bölgede olan şirketler de Ar-Ge Merkezi başvurusu yapabilir ve ilgili belgeyi alabilir. Serbest bölgede kurulan Ar-Ge birimleri 5746 sayılı Kanuna tabidir. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar 5746 sayılı Kanunun teşviklerinden biri olan Ar-Ge indirimi müessesinden yararlandırılamayacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?