Soru;

SGK primleri zamanından daha geç ödendiğinde iş veren hissesi desteğinden faydalanılabiliyor mu?

Cevap;

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?