Soru;

SGK ve vergi borcu olanların durumu ne olur?

Cevap;

Sigorta prim borcu olan şirketlerin 5746 sayılı Kanun’da tanımlanan sigorta primi desteğinden yararlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Ancak SGK Sistemi mevzuatta belirtildiği şekilde uygulamaya izin vermediği için pratikte zamanında ödemesi yapılmayan primlere ilişkin 5746 sayılı Kanuna ilişkin sigorta prim desteğinden faydalanılamamaktadır. Vergi borcu olan firmaların da vergi borcunun olması 5746 sayılı Kanun kapsamında firmanın gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına engel değildir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?