Soru;

Siparişe dayalı Ar-Ge projesi yapmak için prosedürün nasıl olması gerekmektedir? Başvuru nereye yapılmalı?

Cevap;

Öncelikle sipariş veren ile siparişi alan arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Siparişi alan, her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısını Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirir. Sonrasında ise Ar-Ge ve tasarım merkezlerince verilecek Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarlarını gösteren liste taraflarca bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Tags: Sipariş
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?