Soru;

Siparişe dayalı Ar-Ge veya tasarım projeleri, Ar-Ge/tasarım merkezinden teknopark şirketine gelirse aynı istisnalardan iki tarafta faydalanabiliyor mu?

Cevap;

Sipariş teknopark şirketine verildiğinde Ar-Ge indiriminden faydalanılamaz. Siparişe dayalı projeler Ar-Ge veya tasarım merkezleri için yürürlüğe konulmuş bir kavramdır.  Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamalar bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Tags: Sipariş
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?