Soru;

Şirket içerisindeki Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin artırılması, yeni fikirlerin ortaya çıkarılabilmesi için düzenlenen hackathon vb. etkinliklerin maliyeti Ar-Ge gideri olarak gösterilebilir mi?

Cevap;

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı Yönetmeliğin 7 maddesinde açıklanmıştır. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştrilen Ar-Ge/tasarım faaliyeti ile direkt ilgili olmayan etkinlik giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilmesi mevzuat hükümlerine aykırıdır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan ve Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar aşağıdaki gibi kategorileştirilmektedir: a) İlk madde ve malzeme giderleri b) Amortismanlar c) Personel giderleri ç) Genel giderler d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler e) Vergi, resim ve harçlar

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?