Soru;

Tasarım merkezi dışında ortak kullanımda olan alanların kira,elektrik,ısınma giderleri tasarım indirimine konu oluşturabilir mi?

Cevap;

Ar-Ge veya tasarım merkezi birimi farklı/ müstakil bir binada ise Ar-Ge veya tasarım merkezi dışındaki kira, elektrik ve ısınma giderleri gibi harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ancak işletmenin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?