Soru;

Tasarım Merkezi kurmak için en az kaç tasarım projesi yürütülüyor olması gerekiyor? Müracaat etmeden önce (merkez kurmak için) projelere Değerlendirme Raporu almak zorunlu mudur?

Cevap;

Tasarım Merkezi başvurusunda bulunmak için sahip olunması gereken bir proje alt/üst limit sayısı bulunmamaktadır. Firma istediği proje sayısı ile başvuruda bulunabilir. Önemli olan nokta; minimum TZE değerlerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir proje yaratma, geliştirme ve yönetim kültürüne sahip olmaktır. Projeler Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurusu sırasında değerlendirilmektedir.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?