Soru;

Tasarım merkezinde çalışan mühendisler Ar-Ge projesi yapabilir mi? Yaptıkları takdirde Ar-Ge merkezleri gibi imkanlardan faydalanabilir mi? (TEYDEB, San-Tez, KOSGEB)

Cevap;

Tasarım merkezinde çalışan personeller Ar-Ge projesi de yapabilirler. Ancak tasarım merkezinde yaptıkları Ar-Ge projeleri için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden faydalanamazlar. Ancak tasarım merkezinde çalışan bu personellerin yaptıkları Ar-Ge projeleri herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun (TÜBİTAK/TEYDEB Programları gibi) destek programları tarafından destek kapsamına alınmış ise ilgili kamu kurum veya kuruluşunun kapsam altına aldığı sınırlar dahilinde desteklenebilecektir.

Tags: TÜBİTAK
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?