Soru;

Tasarım merkezinden Ar-Ge Merkezine geçiş yapılabilir mi? Veya tam tersi mümkün mü?

Cevap;

Tasarım merkezi tasarım projelerinin tasarımcı tarafından yürütüldüğü, tasarım faaliyetlerinin desteklendiği, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Burada 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenen faaliyetler sadece tasarım faaliyetleridir. Ar-Ge Merkezleri ise; Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir. Mevzuata göre tasarım merkezinden Ar-Ge merkezine veyahut Ar-Ge merkezinden tasarım merkezine geçişi engelleyen kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak birimler Ar-Ge veya tasarım merkezleri statülerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili faaliyetlerini sürekli olarak gerçekleştirmelidirler.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?