Soru;

Tasarım merkezleri danışmanlık hizmeti (üniversitelerden) alabilir mi? Danışman çalıştırabilir mi? Eğitim hizmeti alabilir mi?

Cevap;

Ar-Ge veya tasarım merkezleri, normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri alabilir. Ancak bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemelidir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?