Soru;

Tasarım projesi desteğini hangi kurumlar verecek?

Cevap;

Tasarım projeleri, tasarım merkezlerinin 5746 sayılı Kanun kapsamında bu merkezlere STB (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilen destek ve teşviklerin devamlılığını sağlamaları için gerçekleştirmeleri gereken projelerdir. STB dışında bina ve yerleşkeden bağımsız; tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri de Ekonomi/Ticaret Bakanlığı’nın yürütücülüğünde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ancak Ekonomi/Ticaret Bakanlığı’nın Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan başka bir destek programı kapsamında yararlandırılmaz. Dolayısıyla Tasarım Merkezleri’nin bu desteğe başvurmamaları Ekonomi/Ticaret Bakanlığı tarafından telkin edilmektedir.

Tags: Destek
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?