Soru;

Tek pencere sistemini kullanmak için malzeme bildirimi aşaması hakkında bilgi rica ederiz.

Cevap;

Gümrük vergisi istisnasından faydalanmak isteyen işletmeler başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir izleyici görevlendirebilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?