Soru;

Teknoloji transferi sağlamak amacı ile yurt dışından danışmanlık hizmeti alındığında bir destek var mıdır?

Cevap;

Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili olması durumunda, 5746 sayılı Kanun Yönetmeliğinin 7/d maddesine göre dışarıdan sağlanacak hizmet alımları, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmemek şartı ile, Ar-Ge indirimine konu edilebilmektedir. Mevzuat hükmü şu şekildedir: 7/d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?