Soru;

Temel bilimler mezunu personeller için “temel bilimler desteği” nasıl uygulanıyor? Bu destek için başvuru elektronik ortamda mı yapılıyor ya da matbu evraklar Bakanlığa mı postalanıyor?

Cevap;

Temel bilimler mezunu personeller için verilecek brüt asgari ücret desteği 2 yıldır. Bu destekten işletmenin Ar-Ge Merkezi olduktan sonra istihdam ettiği personel için ve bu personelin ilk kez istihdam edilmesi şartıyla faydalanılabilmektedir. 01.03.2016 tarihinden önce Ar-Ge merkezi olan işletmeler ise 01.03.2016’dan sonra istihdam ettikleri personeller için bu desteği kullanabilirler. Bu kapsamda; her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde sayı tama iblağ edilir. Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. Temel bilimler desteği başvurusunu “Temel Bilimler Desteği Ödeme Talep Formu” doldurularak 2 nüsha şeklinde, aşağıda sayılan eklerle birlikte her bir personel için ay bazında tasniflenmiş olarak;

1.       SGK prim dökümü (her ay için)

2.       Maaş bordrosu (her ay için)

3.       Kişiye maaş ödemesinin yapıldığına ilişkin banka dekontu (her ay için)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesi ve portal üzerinde düzenleme yapılıncaya kadar bu ıslak imzalı formların taranarak diploma ile birlikte portala yüklenmesi gereklidir.

Ek Formların da ıslak imzalı halde (eklerin de işletme yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarak) 2 nüsha şeklinde olması gerekmektedir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?