Soru;

TÜBİTAK projelerinde bazı indirimlerden faydalanılabiliyor. Ar-Ge merkezi olduğumuzda desteklerdeki değişim hangi oranlarda olacak?

Cevap;

Gerek Ar-Ge/Tasarım Merkezi olunması nedeniyle gerekse de TÜBİTAK/TEYDEB projeleri neticesinde tabi olunan kanun 5746 sayılı Kanun’dur. 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşvikler her iki durumda da aynıdır. TÜBİTAK projenizin olması nedeniyle TÜBİTAK’tan belli destek oranlarında hibe/geri ödemesiz destek alınması dışında vergisel teşvik mekanizmlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvikler şunlardır: Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası  ve Temel Bilimler Desteği’dir. Bu destek ve teşviklerden sadece temel bilimler desteği Ar-Ge merkezlerine özel sağlanan bir destektir.

Tags: TÜBİTAK
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?