Soru;

Türkiye’deki Ar-Ge merkezi yurt dışından sipariş alınca siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım indirimini nasıl uygulayacak?

Cevap;

10/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Siparişe dayalı Ar‐Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri MADDE 14 – (1) Kanun kapsamında Ar‐Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar‐Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. (2) Ar‐Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar‐Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar‐Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir. (3) Bu uygulama, 1/3/2016 tarihinden sonra verilen siparişler dolayısıyla ortaya çıkacak Ar‐Ge ve tasarım indirimleri için geçerlidir. (4) Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar‐Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar‐Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar‐Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar‐Ge ve tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan bu Kanun kapsamındaki diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz.

Tags: Sipariş
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?