Soru;

TZE kontrolleri sırasında belirlenen sınırın altına düştüğümde ne yapmalıyım, belgeyi benden geri mi alacaklar?

Cevap;

Herhangi bir üç aylık dönemde asgari TZE Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar. Bununla birlikte TZE kriteri Ar-Ge ve tasarım merkezi olma asgari şartlarındandır (5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 20). Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak için gerekli temel şartların yitirildiğinin tespit edilmesi hâlinde ise (TZE personel çalıştırma bu kriterlerdendir) Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Tags: TZE
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?