Soru;

Üretim prosesi tasarımı, süreç tasarımı, proses adımlarını azaltmaya yönelik tasarımlar tasarım faaliyeti olarak değerlendirilecek mi? Eğer değerlendirilmeyecekse mevzuatta geçen tasarım faaliyeti tanımına uygun içerik ne olacak?

Cevap;

5746 sayılı Kanun kapsamında tasarım merkezlerinde değerlendirilmeye alınabilecek tasarım faaliyetlerinin ürün tasarımı ile ilişkisi olması gerekmektedir. Tek başına süreç ve metod tasarımı, tasarım faaliyeti olarak kabul edilmemekle birlikte bu alanda yapılacak tasarım faaliyetleri eğer ürünün işlevselliğinde iyileştirme, farklılaştırma, artırma veya geliştirme meydana getiriyorsa merkezde desteklenebilecek faaliyetlerdir.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?