Soru;

Yabancı uyruklu personel alınırsa ne gibi destek alabiliriz? Ve şartları nelerdir?

Cevap;

Yabancı uyruklu personel istihdamı için herhangi bir teşvik bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılmasında kolaylık sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.

Tags: Destek
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?