Soru;

Yapılacak projelerin sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve TÜBİTAK’a mı bildirilmesi gerekmektedir? Yoksa firma içerisinde yapılan Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik projeler geçerli midir?

Cevap;

Ar-Ge veya tasarım merkezi olduktan sonra bu merkezlerde gerçekleştirilecek projelerin başlaması için tekrar bir onay mekanizmasına tabi tutulması söz konusu değildir. Bu projelerin Ar-Ge merkezi kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi yeterlidir. Ancak ayrıca TÜBİTAK gibi hibe programları yürüten kamu kurumlarına da bu projeler için başvuru yapmak ve bu kurumlardan onay almak Ar-Ge merkezinizin niteliğini ve kalitesini artıracaktır. Yıl içinde başlattığınız, sonuçlandırdığınız, revize ettiğiniz projeleri faaliyet raporunda beyan etmeniz gerekmektedir. Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulur.

Tags: Proje
Bu makale sorunuzu cevapladı mı?