Soru;

Yapılan Ar-Ge harcamaları şirketin ürün maliyetinde muhasebeleştirilebilir mi?

Cevap;

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 8 / (10) Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur. 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliğine göre, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi için gelir tablosu hesaplarından 750 Araştırma Geliştirme Giderleri ve bilanço hesaplarından 263 Araştırma Geliştirme Giderleri hesapları kullanılmalıdır.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?