Soru;

Yurt dışından alınan danışmanlık giderleri Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilir mi?

Cevap;

Yurt dışından alınacak Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili test süreçleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olarak değerlendirilerek Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilir. Burada test sürecinin yurt içinden veya yurt dışından sağlanması konusunda bir ayrım yoktur. Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde Ar- Ge ve tasarım İndirimine konu edilebilir.

Bu makale sorunuzu cevapladı mı?